Tražilica

Detaljna tražilica

Zanimljivosti

L02 – Ivan

Ris Ivan uhvaćen je 25.10.2005. godine na području Mrkoplja. Mladi ženka i mužjak pronađeni su kako lutaju šumom, vjerojatno odvojeni od majke koja je stradala. Mužjak je obilježen ogrlicom te je njihovo kretanje na taj način praćeno. Neko vrijeme su se zadržavali u blizini mrcilišta, te su očito uspjeli preživjeti hraneći se na njemu. Uspješno je utvrđeno tek 12 lokacija ovog risa, ogrlica je prestala s radom te je otpala i pronađena je 24.12.2006. kod ostatka plijena. Na području između Begovog razdolja i Ravne gore 2007. godine je fotografiran ris koji je po tjelesnim obilježima vrlo sličio na risa Ivana. 

Slike