Tražilica

Detaljna tražilica

Zanimljivosti

Rasprostranjenost i brojnost euroazijskog risa u Europi

Euroazijski ris (Lynx lynx) je do 16. stoljeća naseljavao gotovo cijelu Europu (osim Španjolske i Portugala gdje živi iberijski ris, Lynx pardina), no već tada počinje pad brojnosti risjih populacija. Najznačajnije smanjenje rasprostranjenosti i brojnosti risa odvijalo se tijekom 19. stoljeća, da bi početkom 20. stoljeća u Europi opstale jedino izolirane populacije na zapadu Rusije, u Skandinaviji,  Karpatima i na Balkanskom poluotoku. Procjenjuje se da je tada u Europi živjelo najviše 700 risova.
Današnja slika rasprostranjenosti risa u Europi rezultat je međunarodne zaštite i više projekata reintrodukcije jedinki iz slovačkih Karpata na prostore koje je ris nekoć naseljavao u zapadnoj Europi. Životinje su tijekom 1970-ih naseljene u 10 zemalja, no budući da je na većinu od 14 lokacija naseljen mali broj životinja, manji dio tih projekata je bio uspješan i tek nekoliko populacija je opstalo do danas. Jednom od najuspješnijih reintrodukcija smatra se ona u Dinaride; kojom je nastala  populacija koja živi na području Slovenije, Hrvatske te Bosne i Hercegovine.
Danas se autohtone populacije risa u Skandinaviji (Švedska i Norveška), Finskoj te Baltiku (Latvija, Estonija), Karpatima i Rusiji smatraju stabilnima, te se na većem dijelu staništa i provodi lovno gospodarenje. U Poljskoj, Litvi i Bjelorusiji ris je prisutan u više malih, međusobno izoliranih jezgri, što predstavlja prijetnju opstanku populacije na tom području. Balkanska populacija preživjela je jedino na izoliranom graničnom području između Makedonije i Albanije, te se smatra da tamo danas živi najviše 50 do 60 životinja kojima zbog gubitka staništa, nedostatka plijena i krivolova prijeti izumiranje.
Danas, gotovo 40 godina nakon naseljavanja, svim reintroduciranim populacijama risa u Europi, prvenstveno onim u Švicarskim Alpama i Jura planinama, te u Dinaridima, prijeti ponovno izumiranje. Najvažniji razlog je gubitak genske raznolikosti zbog malog broja osnivača te međusobna izoliranost, što je dovelo do parenja u srodstvu.

Galerija trenutno nema slika