Tražilica

Detaljna tražilica

Zanimljivosti

Rasprostranjenost, stanje i brojnost risova u svijetu

Populacije risa u Europi

U tablici donosimo prikaz današnjih populacija Euroazijskog risa u Europi.

Pročitajte više »

Rasprostranjenost i brojnost euroazijskog risa u Europi

Današnja slika rasprostranjenosti risa u Europi rezultat je međunarodne zaštite i više projekata reintrodukcije jedinki iz slovačkih Karpata na prostore koje je ris nekoć naseljavao u zapadnoj Europi.

Pročitajte više »

Utjecaj glacijalnih utočišta na rasprostranjenost eurozijskog risa

Današnja rasprostranjenost risa u Europi je rezultat djelovanja čovjeka, no u velikoj mjeri je i posljedica događanja u mlađem Pleistocenu.

Pročitajte više »

Populacija risa na balkanskom poluotoku

Planinsko područje na granici između Makedonije i Albanije najvažnije je stanište populacije balkanskog risa.

Pročitajte više »

Prikazano 4 od 4