DVD Prognani domaćin - Dokumentarni film o vuku u Hrvatskoj

Stoljećima su vukovi bili oličenje zla. No ne oduvijek. Mnogi lovački narodi vukove su zvali braćom, a konfliktan odnos čovjeka i vuka oblikuje se tek potkraj srednjega vijeka. Kakav je danas suživot čovjeka i vuka u Hrvatskoj? Što kažu statistički podatci, a što različite interesne skupine? Ulažu se veliki napori kako bi čovjek ponovno živio u skladu s prirodom.

Slike