Priručnik za invantarizaciju i praćenje stanja velikih zvijeri

Izdavanje Priručnika za inventarizaciju i praćenje stanja velikih zvijeri dio je sveukupnog programa Državnog zavoda za zaštitu prirode" s ciljem uspostavljanja mreže sudionika, aktivnih u prikupljanju podataka i praćenju stanja prirode. Također, to je i jedan od koraka prema standardizaciji prikupljanja podataka o vuku i velikim zvijerima općenito.

Priručnik sadrži uvodni dio, zatim opis metodologije prikupljanja podataka, listove sa opisom pojedinih svojti te terenske obrasce za upisivanje podataka.

Slike