Bilten projekta \"Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj\" 2005. - Broj 2

U ovom broju biltena sadržane su sve detaljnije informacije o rezultatima provedbe treće godine projekta s planovima daljnjih aktivnosti, budući da se projekt nastavlja i nakon korištenja predviđene donacije Europske zajednice.

Slike