Bilteni i brošure

Brošura Velike zvijeri u Hrvatskoj

Brošura Velike zvijeri u Hrvatskoj

Krajem 2011. Državni zavod za zaštitu prirode izdao je novu brošuru Velike zvijeri u Hrvatskoj.

Pročitajte više »

Priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja velikih zvijeri - naslovnica

Priručnik za invantarizaciju i praćenje stanja velikih zvijeri

Izdavanje Priručnika za inventarizaciju i praćenje stanja velikih zvijeri dio je sveukupnog programa Državnog zavoda za zaštitu prirode" s ciljem uspostavljanja mreže sudionika, aktivnih u prikupljanju podataka i praćenju stanja prirode...

Pročitajte više »

Bilten - Očuvanje velikih zvijeri u Hrvatskoj 1/2008

Bilten - Očuvanje velikih zvijeri u Hrvatskoj - Broj 2

Što se sve događalo u 2007. godini na temu svih triju velikih zvijeri u Hrvatskoj, možete pročitati u drugom po redu biltenu pod nazivom "Očuvanje velikih zvijeri u Hrvatskoj"...

Pročitajte više »

Bilten - Očuvanje velikih zvijeri u Hrvatskoj 1/2007

Bilten - Očuvanje velikih zvijeri u Hrvatskoj

U ovom, prvom u nizu biltena o sve tri velike zvijeri, prikazano je što je do sada napravljeno u zaštiti medvjeda i risa, odnosno što je napravljeno u zaštiti vuka...

Pročitajte više »

Bilten - Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj 2/2005

Bilten projekta \"Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj\" 2005. - Broj 2

U ovom broju biltena sadržane su sve detaljnije informacije o rezultatima provedbe treće godine projekta s planovima daljnjih aktivnosti...

Pročitajte više »

Bilten - Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj 1/2005

Bilten projekta \"Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj\" 2005. - Broj 1

U biltenu o projektu možete pronaći sve detaljnije informacije o projektu, rezultate provedbe druge godine projekta, akcijski plan...

Pročitajte više »

Brošura - Vuk u Hrvatskoj

Brošura o vuku

Brošura o vuku sadrži osnovne informacije o biologiji vuka, odnosu čovjeka prema ovoj vrsti, stanju populacije vuka u Hrvatskoj i važnosti očuvanja vuka. Brošura je namijenjena prvenstveno školskom uzrastu.

Pročitajte više »

Bilten - Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj 1/2004

Bilten o projektu \"Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj\" 2004.

U biltenu o projektu možete pronaći sve detaljnije informacije o projektu, rezultatima provedbe prve godine projekta i planovima za drugu godinu projekta.

Pročitajte više »

Prikazano 8 od 8