Bernska konvencija

Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) utvrđuje sve mjere koje europske zemlje moraju poduzimati za zaštitu divljih vrsta navedenih u Dodacima, te za zaštitu njihovih staništa. Vuk (Canis lupus) nalazi se na Dodatku II. Bernske konvencije, tj. na popisu strogo zaštićenih vrsta, koje je zabranjeno iskorištavati, uznemirivati i ugrožavati njihovo stanište. Iznimno se dopušta odstupanje od tih odredbi ukoliko nema drugog zadovoljavajućeg rješenja i ako iznimka neće biti kobna za opstanak populacije. Kako bi se osigurala zaštita staništa vuka, stranke Konvencije obvezne su uključiti područja njihove rasprostranjenosti u ekološku mrežu »Područja od posebne važnosti za zaštitu« (Areas of Special Conservation Interest - ASCI), odnosno Smaragdnu mrežu.
Bernska konvencija prihvaća Akcijski plan zaštite vuka (Canis lupus) u Europi, pripremljen od Europske inicijative za velike zvijeri (LCIE), u kojem su i preporuke za akcijski plan zaštite vuka u Hrvatskoj.

Galerija trenutno nema slika