Uredba o proglašenju ekološke mreže

U Hrvatskoj je 2007. godine uspostavljena ekološka mreža Republike Hrvatske, čiji je cilj bio očuvati vrste i stanišne tipove ugrožene na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Kao dio ove mreže izdvojena su i područja važna za očuvanje velikih zvijeri.

Pristupanjem Europskoj uniji, i usklađivanjem s odgovarajućim propisima Europske unije (u slučaju vuka prije svega Direktive o staništima), Republika Hrvatska se obvezala osigurati povoljno stanje očuvanosti vrsta i stanišnih tipova na nacionalnoj razini, među kojima je vuk istaknut kao jedna od prioritetnih vrsta za koju je potrebno izdvojiti područja očuvanja u sklopu ekološke mreže koja je ulaskom Republike Hrvatske u EU postala dio mreže Natura 2000. O stanju vrsta i stanišnih tipova RH je dužna periodično izvješćivati Europsku komisiju. Kršenje preuzetih obveza, može biti procesuirano na Europskom sudu pravde i rezultirati kaznama/sankcijama.

Natura 2000 kao jedan od temeljnih mehanizama za očuvanje vrsta i staništa, je mreža područja značajnih za ugrožene vrsta i stanišne tipove od značaja za cijelu Europsku uniju. Tako je utvrđeno 11 Natura 2000 područja važnih za očuvanje velikih zvijeri. To su Gorski kotar, Primorje i sjeverna Lika (posebno važno područje za sve tri velike zvijeri u sklopu kojega se nalazi i NP „Risnjak“), zatim NP „Plitvička jezera“, Dinara, područje Velebita uključujući NP „Sjeverni Velebit“, PP „Velebit“ i NP „Paklenica“, Lička Plješivica i Vučevica te Biokovo, Mosor i Zrinska gora. Ukupna površina tih područja iznosi 6.104 km2. Obzirom na prekogranični karakter populacije, važno je naglasiti da su i sa slovenske strane u pograničnom dijelu proglašena područja Natura 2000 mreže važna za očuvanje velikih zvijeri.

Galerija trenutno nema slika