Strateški dokumenti

Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NSAP) temeljni je dokument zaštite prirode, koji određuje dugoročne ciljeve i smjernice očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti i zaštićenih prirodnih vrijednosti, te načine njezina provođenja. Hrvatski sabor je u lipnju 1999. godine po prvi puta na temelju Konvencije o biološkoj raznolikosti donio NSAP (N.N. br. 81/99) u kojem je između ostalog navedena obveza izrade akcijskih planova za zaštitu ugroženih vrsta. Kao jedan od prioriteta definirana je potreba izrade akcijskog plana zaštite i Plana upravljanja vukom u Hrvatskoj. 2008. godine Državni zavod za zaštitu prirode je izradio Izvješće o stanju prirode i zaštiti prirode za razdoblje 2000. - 2007. godine, temeljem kojeg je Ministarstvo kulture pokrenulo postupak revizije NSAP-a iz 1999. Izvješće sadrži analizu provedbe Strategije, te stoji da su potpuno provedeni akcijski planovi o velikim zvijerima.

Novom Strategijom i akcijskim planom zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske iz 2008. godine zacrtana je strateška smjernica za naredno razdoblje te je istaknuto da je populacijama velikih zvijeri potrebno upravljati na nacionalnoj i međunarodnoj razini, a definirani su sljedeći akcijski planovi: Provoditi i revidirati plan upravljanja vukom te uspostaviti prekograničnu suradnju s BiH i ojačati suradnju sa Slovenijom vezano uz upravljanje velikim zvijerima.

Galerija trenutno nema slika