Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim

Jedan od provedbenih propisa donesenih na temelju Zakona je Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (N.N. br. 7/06 i 99/09) temeljem kojeg je vuk (Canis lupus) u Republici Hrvatskoj strogo zaštićena vrsta. Ovim Pravilnikom se na temelju Crvenih popisa ugroženih vrsta životinja, biljaka i gljiva Republike Hrvatske, stručne procjene Državnog zavoda za zaštitu prirode te obveza preuzetih međunarodnim sporazumima divlje svojte proglašavaju strogo zaštićenim i zaštićenim.
Zakon propisuje da se strogo zaštićene divlje svojte ne smiju na bilo koji način koristiti (hvatati, držati, ubijati i sl.) ili uznemiravati, osim iznimno u određene svrhe propisane Zakonom (istraživanje, obrazovanje, repopulacija, ponovno unošenje itd.), uz dopuštenje koje izdaje Uprava za zaštitu prirode Ministarstva kulture. Zaštićene divlje svojte dopušteno je koristiti na način da se njihove populacije na državnoj ili lokalnoj razini ne dovedu u opasnost. Takav način zaštite je u skladu s Bernskom konvencijom, i s propisima Europske unije - Direktivom o staništima i Direktivom o pticama. Nenamjerno hvatanje i/ili ubijanje strogo zaštićenih životinja prijavljuje se nadležnom Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu prirode. Ministarstvo vodi evidenciju o nenamjerno uhvaćenim i/ili ubijenim strogo zaštićenim životinjama, te odlučuje o zaštitnim mjerama u cilju sprječavanja negativnog utjecaja na pojedine vrste.
Za istraživanje strogo zaštićenih svojti potrebno je ishoditi dopuštenje nadležnog ministarstva na način propisan Zakonom.

Galerija trenutno nema slika