Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

Pravilnikom o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama uređuje se postupak i uvjeti za izdavanje dopuštenja za iznos, unos, izvoz ili uvoz i unos s mora divljih svojti, način obilježavanja živih životinja i pošiljki, način provođenja nadzora i vođenja evidencije, kao i uvjeti trgovine i uzgoja. Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na žive jedinke te dijelove i derivate divljih svojti navedenih u prilozima Pravilnika. Vuk (Canis lupus) se nalazi na Prilogu I Pravilnika što znači da se ova vrsta ne može uvoziti, izvoziti ili ponovno izvoziti u komercijalne svrhe, već samo u svrhe istraživanja, obrazovanja, uzgoja ili razmnožavanja ako se isto provodi u svrhu očuvanja vrste. Zabranjena je trgovina (prodaja i kupnja, stjecanje u komercijalne svrhe, izlaganje javnosti radi stjecanja dobiti, korištenje u svrhu stjecanja dobiti, držanje radi prodaje, nuđenje na prodaju ili prijevoz radi prodaje, te najam i razmjena) primjercima ove vrste, bilo da se radi o živim ili mrtvim primjercima odnosno o njihovim dijelovima ili derivatima.

Galerija trenutno nema slika