Nacionalni propisi i dokumenti

Temelj zaštite risa u Hrvatskoj je Zakon o zaštiti prirode (NN br. 30/94, 126/03) te Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (N.N. br. 7/06 i 99/09). Osim toga, u Hrvatskoj je od 2005. godine na snazi Plan upravljanja risom koji definira sve aktivnosti koje je potrebno provesti da bi se osigurao dugoročan opstanak vrste u suživotu s ljudima. Izrađen je i zajednički hrvatsko – slovenski plan upravljanja risom, budući da životinje ne poznaju granice i zaštita se treba provoditi na razini populacije.


Ostali važni propisi i dokumenti:

•    Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske NSAP (N. N. br. 143/08).
•    Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim  životinjskim vrstama (N.N. br. 84/96 i 79/02)
•    Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (N.N. br. 34/06 i 72/09 )
•    Pravilnik o prijelazima za divlje životinje (N.N. br. 5/07)
•    Uredba o proglašenju ekološke mreže (N.N. br. 109/07)
•    Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti zahvata za prirodu (N.N. br. 89/07)

Galerija trenutno nema slika