Domaći propisi i dokumenti koji reguliraju problematiku zaštite vuka i risa

Domaći propisi i dokumenti koji reguliraju problematiku zaštite vuka (Canis lupus) i risa (Lynx lynx) su:

• Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske NSAP (N. N. br. 143/08)
• Zakon o zaštiti prirode (N.N. br. 70/05, 139/08)
• Uredba o proglašenju ekološke mreže (N.N. br. 109/07)
• Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (N.N. br. 118/09)
• Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (N.N. br. 99/09)
• Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama (N.N. br. 84/96 i 79/02)
• Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (N.N. br. 72/09)
• Pravilnik o prijelazima za divlje životinje (N.N. br. 5/07)
• Pravilnik o postupku sprječavanja i nadoknade štete od životinja strogo zaštićenih divljih svojti (N.N. br. 158/09)

Galerija trenutno nema slika