Domaći propisi i dokumenti

Nacionalni propisi i dokumenti

Temelj zaštite risa u Hrvatskoj je Zakon o zaštiti prirode (NN br. 30/94, 126/03) te Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (N.N. br. 7/06 i 99/09).

Pročitajte više »

Domaći propisi i dokumenti koji reguliraju problematiku zaštite vuka i risa

Domaći propisi i dokumenti koji reguliraju problematiku zaštite vuka (Canis lupus)su...

Pročitajte više »

Strateški dokumenti

Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NSAP) temeljni je dokument zaštite prirode, koji određuje dugoročne ciljeve i smjernice očuvanja

Pročitajte više »

Zakon o zaštiti prirode

Od donošenja Plana upravljanja vukom 2005., donesen je novi Zakon o zaštiti prirode, u svibnju 2005...

Pročitajte više »

Uredba o proglašenju ekološke mreže

Uspostava ekološke mreže Republike Hrvatske propisana je Zakonom o zaštiti prirode. U 2007. godini stupila je na snagu Uredba o proglašenju ekološke mreže...

Pročitajte više »

Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim

Jedan od provedbenih propisa donesenih na temelju Zakona je Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (N.N. br. 7/06 i 99/09) temeljem kojeg je vuk...

Pročitajte više »

Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama

Pravilnikom o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama (NN 84/96 i 79/02) utvrđuju se...

Pročitajte više »

Pravilnik o prijelazima za divlje životinje

U siječnju 2007. godine donesen je Pravilnik o prijelazima za divlje životinje kojim se propisuju mjere zaštite, utvrđuju obveznici zaštite i način održavanja prijelaza za divlje...

Pročitajte više »

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

Pravilnikom o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama uređuje se postupak i uvjeti za izdavanje dopuštenja za iznos, unos, izvoz ili uvoz i unos...

Pročitajte više »

Ostali domaći propisi

Osim Zakona o zaštiti prirode, postoji niz propisa koji posredno ili neposredno utječu na problematiku zaštite vuka u Hrvatskoj. To su...

Pročitajte više »

Prikazano 11 od 11