Rezultati projekta

Kao najvažniji rezultati projekta, ističu se:


• Više povjerenja i bolja suradnja između svih interesnih skupina
• Plan upravljanja vukom u Hrvatskoj, pripremljen suradnjom svih interesnih skupina i prihvaćen od javnosti
• Smanjenje šteta na stoci
• Povećana svijest javnosti o vukovima
• Bolje znanje o vukovima
• Uključivanje lokalne zajednice u odlučivanje

Važno je napomenuti kako se sve aktivnosti koje su se provodile za vrijeme trajanja projekta, nastavljaju provoditi i nakon njegovog završetka.

Slike