Što je LIFE-III projekt \"Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj\"?

LIFE-III projekt "Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj" je trogodišnji program različitih aktivnosti, čijom bi se provedbom trebao uspostaviti mehanizam za dugoročno očuvanje vukova i njihov što skladniji suživot s ljudima.
Projekt je službeno završio 1. prosinca 2005. no rad na zaštiti vuka se nastavlja i dalje. Akcija utvrđivanja brojnosti velikih zvijeri praćenjem tragova na snijegu, telemetrijsko praćenja vukova (suradnja s Veterinarskim fakultetom), osnivanje edukativno-informacijskog centra za velike zvijeri u Gorskom kotaru, samo su neke aktivnosti koje govore tome u prilog.

Slike