Smanjenje šteta

Smanjenje šteta na stoci bila je jedna od osnovnih aktivnosti u sklopu ovog projekta. U tu su svrhu bile predviđene donacije od 60 pasa tornjaka i 20 električnih ograda, a stočari koji primaju pomoć prikladno su educirani o korištenju donacije. Osim toga, radi što djelotvornije primjene te pomoći i pružanja svih dodatnih informacija, regionalni koordinatori su održavali i stalne kontakte sa stočarima. S donacijama kako električnih ograda tako i pasa tornjaka nastavljeno je intenzivno i nakon završetka projekta.

Slike