Praćenje populacije vuka i aktivnosti upravljanja

Uspostavljanje mehanizma sustavnoga praćenja populacije vuka nužno je za buduće planiranje zaštite ove vrste. Uz telemetrijska istraživanja na području Like i Gorskog kotara te analizu smrtnosti vukova, predviđeno je i prikupljanje podataka o svim čimbenicima koji utječu na populaciju vuka na području Republike Hrvatske, kao što su brojnost populacija lovnih vrsta, stoke, obilježja staništa (vegetacijski pokrov i dr.).


Osim toga, nastavljeno je s prikupljanjem i obrađivanjem podataka o štetama na stoci i praćenjem uspješnosti mjera zaštite stoke od napada vuka. Aktivnosti uspostavljena u svrhu praćenja stanja vuka, nastavljaju se i nakon završetka projekta.

Slike