Institucionalno jačanje

Tijekom provođenja projekta uspostavljena su dva regionalna ureda; u Gospiću, za područje Like i Gorskog kotara, te u Šibeniku, za područje Dalmacije, koje vode regionalni koordinatori. Osnivanjem regionalnih ureda lokalna zajednica približila se onima koji odlučuju o zaštiti vukova te je na taj način omogućeno njihovo aktivnije uključivanje u rješavanje te problematike. Kako su u okviru projekta predviđene i donacije određenog broja pasa tornjaka i električnih ograda, kao mjere zaštite stoke od vuka, jedna od zadaća ureda je održavanje veza sa svima koji se zanimaju za takvu pomoć. Regionalni ured u Gospiću je nakon dovršenja aktivnosti koje su se provodile tijekom projekta zatvoren na određeno vrijeme.
Povećanje broja procjenitelja za štete od vuka te organizacija seminara za njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje bio je zadatak projekta kako bi se poboljšao postojeći sustav odštete, osigurala pravovremena procjena i sl.

Slike