Edukacija i informiranje

Posebna pažnja posvećena je edukaciji i informiranju mjesnoga stanovništva i šire javnosti.

Uz tiskanje edukativnih publikacija i godišnjih biltena o aktivnostima u zaštiti vuka u Hrvatskoj, izrađena je i primjerene web stranica i dokumentarni film o vuku te se redovito održavaju predavanja u školama na području rasprostranjenosti vuka.

Slike