Aktivnosti u okviru projekta

Regionalni ured za Dalmaciju

Institucionalno jačanje

Tijekom provođenja projekta uspostavljena su dva regionalna ureda; u Gospiću, za područje Like i Gorskog kotara, te u Šibeniku, za područje Dalmacije, koje vode...

Pročitajte više »

Vučica Mila

Praćenje populacije vuka i aktivnosti upravljanja

Uspostavljanje mehanizma sustavnoga praćenja populacije vuka nužno je za buduće planiranje zaštite ove vrste. Uz telemetrijska istraživanja...

Pročitajte više »

Smanjenje šteta

Smanjenje šteta

Smanjenje šteta na stoci bila je jedna od osnovnih aktivnosti u sklopu ovog projekta. U tu su svrhu bile predviđene donacije od 60 pasa tornjaka i 20 električnih...

Pročitajte više »

Edukacija i  informiranje - Jesen uLici

Edukacija i informiranje

Posebna pažnja posvećena je edukaciji i informiranju mjesnoga stanovništva i šire javnosti...

Pročitajte više »

Prikazano 4 od 4