Projekt CROWOLF

Logo DZZP

Provođenje i financiranje projekta

Zbog preustroja državne uprave od početka 2004. godine, LIFE-III projekt "Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj" je provodio Državni zavod za zaštitu prirode u suradnji...

Pročitajte više »

Vuk logo

Što je LIFE-III projekt \"Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj\"?

LIFE-III projekt "Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj" je trogodišnji program različitih aktivnosti, čijom bi se provedbom trebao uspostaviti...

Pročitajte više »

Povećana svijest javnosti o vukovima

Rezultati projekta

Kao najvažniji rezultati projekta, ističu se...

Pročitajte više »

Regionalni ured za Dalmaciju

Institucionalno jačanje

Tijekom provođenja projekta uspostavljena su dva regionalna ureda; u Gospiću, za područje Like i Gorskog kotara, te u Šibeniku, za područje Dalmacije, koje vode...

Pročitajte više »

Vučica Mila

Praćenje populacije vuka i aktivnosti upravljanja

Uspostavljanje mehanizma sustavnoga praćenja populacije vuka nužno je za buduće planiranje zaštite ove vrste. Uz telemetrijska istraživanja...

Pročitajte više »

Smanjenje šteta

Smanjenje šteta

Smanjenje šteta na stoci bila je jedna od osnovnih aktivnosti u sklopu ovog projekta. U tu su svrhu bile predviđene donacije od 60 pasa tornjaka i 20 električnih...

Pročitajte više »

Edukacija i  informiranje - Jesen uLici

Edukacija i informiranje

Posebna pažnja posvećena je edukaciji i informiranju mjesnoga stanovništva i šire javnosti...

Pročitajte više »

Vuk logo

Zašto projekt za zaštitu i upravljanje vukovima?

Vuk je najosebujnija velika zvijer Europe, a kao vodeći predator važan je dio biološke raznolikosti. Zbog svoga načina života, posebno s obzirom...

Pročitajte više »

Prikazano 8 od 8