Prometnice

Sve vrste prometnih infrastruktura: željeznice, ceste i plovni kanali, značajno i na brojne načine utječu na staništa životinja kroz koja prolaze, a samim time i na životinje. Učinci barijere pojavljuju se tamo gdje životinje zbog strukture prometnice, ograda ili samog prometa ne mogu na jednostavan način prijeći cestu.

Glavni negativni učinci prometnica su: izravan gubitak staništa, fragmentacija (cijepanje) staništa i populacija, ograničavanje veličine teritorija pojedinog čopora, smanjivanje kvalitete staništa, ograničavanje veličine populacije prirodnog plijena i pristupa vukovima tom plijenu, opće uznemirivanje, neposredno stradavanje životinja u pokušaju prelaska prometnica, te rizik ugrožavanja sudionika u prometu (sudar s velikom životinjom).

U Hrvatskoj se u zadnjih nekoliko godina izgradilo puno kilometara novih autocesta, koje povezuju unutrašnjost sa sjevernim i južnim priobaljem, ali istovremeno, prolazeći kroz Gorski kotar, Liku i Dalmaciju, sijeku stanište velikih zvijeri i svih drugih životinja uzduž i poprijeko. Tako je u staništu vukova ukupno u prometu ili u izgradnji oko 400 km autocesta, i to od Karlovca do Rijeke i od Bosiljeva do Šestanovca (planira se nastavak do Dubrovnika). Dužina autoceste Karlovac - Rijeka kroz stanište vuka iznosi oko 70 km. Trasa autoceste od Bosiljeva do Šestanovca ukupno iznosi oko 300 km i najvećim svojim dijelom, otprilike 200 km duljine, prolazi staništem vuka te vjerojatno zadire u teritorije 15-ak vučjih čopora.

Na dijelovima autocesta koji prolaze staništem velikih zvijeri sagrađeni su različiti objekti koji mogu poslužiti prijelazu divljih životinja, pa tako i vuka, a nalaze se ispod ili iznad autoceste kako bi umanjili njihov negativan utjecaj.

Slike