Korištenje zelenih mostova

Sustavno praćenje prelaska divljih životinja preko zelenih mostova na autocesti A1 metodom foto-zamki provodi se od 2008. godine od strane tvrtke OIKON d.o.o. Za praćenje su korištene foto-zamke koje osim fotografije snimaju i video-isječak što omogućuje vrlo točno prebrojavanje prelaska nekih vrsta životinja koje žive u skupinama, kao što je vuk. Praćenje prelaska se provodilo na osam zelenih mostova (Ivančevo brdo, Rasnica, Medina gora, Varošina, Osmakovac, Rošca, Konšćica i Vrankovića ograda), a prelaženje vukova zabilježeno je na sedam zelenih mostova, dok na zelenom mostu Vrankovića ograda nije zabilježen nijedan prelazak te vrste. Provedeno sustavno praćenje omogućilo je analizu trenda učestalosti prelaska vukova u razdoblju dužem od pet godina.
Na šest od sedam zelenih mostova na kojima su zabilježeni prelasci vukova utvrđeno je kontinuirano smanjenje učestalosti prelaska vukova u razdoblju od 2008. do 2013. godine. Na osnovi rezultata provedene analize moguće je pretpostaviti da su dobiveni rezultati posljedica smanjenja brojnost populacije vuka u RH.

Slike