Izgradnja zelenih mostova

U posljednjih 10-ak godina u Hrvatskoj je izgrađeno deset zelenih mostova, a namijenjeni su prvenstveno za prelaženje velikih zvijeri. Da bi mogli ispunjavati tu svrhu, morali su biti određenog oblika i veličine, te smješteni na posebno odabranim mjestima. iz tog razloga bilo je potrebno poznavati biologiju velikih zvijeri, način njihovog života, obrasce kretanja, aktivnosti i korištenja staništa. Te spoznaje su, na sreću, već bile dostupne jer je istraživački projekt "Velike zvijeri Hrvatske" pod vodstvom prof. dr. Đure Hubera s Veterinarskog fakulteta, prikupio spoznaje o korištenju staništa, a posebno o stradanju velikih zvijeri od prometa i njegovog utjecaja na njihovo kretanje. Kao takve, spoznaje su ugrađene u studije utjecaja na okoliš i primijenjene kod gradnje posebnih prijelaza - zelenih mostova na novim autocestama u Hrvatskoj.

Autoceste kroz Gorski kotar i Liku prolaze staništem medvjeda, vukova i risova, a potrebe medvjeda, kao najveće zvijeri u Hrvatskoj koja je ujedno i najzahtjevnija glede staništa, bile su mjerilo u odlučivanju o zelenim mostovima. Suprotno tome, u Dalmaciji gdje je najzastupljeniji vuk, kriteriji položaja zelenih mostova određivani su prema toj vrsti.

Slike