Plana upravljanja vukom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010. - 2015. godine

Odluka o donošenju Plana upravljanja vukom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010. - 2015. godine, u skladu s člankom 96. stavkom 2. Zakona o zaštiti prirode donesena je 15. srpnja 2010. godine od strane ministra kulture. Plan je rezultat dvogodišnjeg procesa revizije plana iz 2005. godine (Štrbenac i sur., 2005.)  u kojem su sudjelovali predstavnici svih interesnih skupina (predstavnici nadležnih ministarstava, članovi Povjerenstva za praćenje populacija velikih zvijeri, znanstvenici, lovci, šumari, nevladine udruge i dr.) putem zajedničkih radionica održanih 25. travnja 2007. u Šibeniku te 12. i 13. veljače 2009. u Zagrebu. Na radionicama su sudionici ocijenili dotadašnje provođenje plana i predložili promjene.

Na osnovi rezultata radionica, prikupljenih podataka i provedene analize podataka manja skupina autora, čiji rad je koordinirao Državni zavod za zaštitu prirode, izradila je prijedlog Plana upravljanja vukom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010.-2015. Nadležno Ministarstvo kulture je obavilo konzultacije s drugim ministarstvima, nakon čega je Plan predan na usvajanje.

Plan se odnosi na razdoblje od 2010. do 2015. godine, a sastoji se od pet osnovnih cjelina:
1. Vizija,
2. Osnova za izradu Plana,
3. Ocjena provedbe Plana upravljanja vukom,
4. Operativni Plan upravljanja vukom s detaljnim akcijskim planom te
5. Nadzor provedbe i revizija Plana upravljanja vukom u Hrvatskoj.

Kao najvažniji dio ovog Plana ističe se Detaljni akcijski plan sa aktivnostim koje je važno provesti kako bi se u što skladnijem suživotu s ljudima očuvala populacija vuka u Hrvatskoj.

Planu upravljana vukom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010.- 2015. godine službeno je prihvaćen Odlukom ministra kulture 15. srpnja 2010. godine.

Slike