Plan upravljanja vukom u Hrvatskoj 2005

Na posljednjoj radionici "Izrada Plana upravljanja vukom u Hrvatskoj", održanoj u lipnju 2004. godine u Baškim Oštarijama, sudionici radionica su se usuglasili oko Nacrta Plana upravljanja vukom u Hrvatskoj. Plan upravljanja vukom u Hrvatskoj prvi je dokument koji je rađen na način da su u proces izrade neposredno i ravnopravno uključeni predstavnici svih interesnih skupina. Bio je to ujedno prvi put da je nadležno tijelo državne uprave dalo mandat izrade takvih Planova svima onima na koje vuk utječe. Podsjećamo da je u okviru projekta od početka 2003. godine održano ukupno šest radionica, uz tri održane prije projekta. Na radionicama su sudjelovali predstavnici svih interesnih skupina. Nacrt Plana potvrdilo je i Povjerenstvo za praćenje populacija velikih zvijeri, a dokument je 7. prosinca 2004. godine i službeno usvojen od strane nadležnog Ministarstva kulture.

Ovaj dokument je objedinio sve postojeće podatke o populaciji vuka, uključujući i sociološku komponentu, a u svojem je operativnom dijelu definirao niz aktivnosti koje treba poduzeti za očuvanje vuka u Hrvatskoj, uz što harmoničniji odnos s čovjekom.

Slike