Plan upravljanja vukom u Hrvatskoj

Plan upravljanja vukom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2010. do 2015. godine - naslovnica

Plana upravljanja vukom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010. - 2015. godine

Odluka o donošenju Plana upravljanja vukom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010. - 2015. godine, u skladu s člankom 96. stavkom 2. Zakona o zaštiti prirode donesena je 15. srpnja 2010. godine

Pročitajte više »

Plana upravljanja vukom u Hrvatskoj 2005

Plan upravljanja vukom u Hrvatskoj 2005

Na posljednjoj radionici "Izrada Plana upravljanja vukom u Hrvatskoj", održanoj u lipnju 2004. godine u Baškim Oštarijama, sudionici radionica...

Pročitajte više »

Radionica - suradnja s interesnim grupama

Revizija plana upravljanja vukom

S obzirom da je plan zamišljen kao dinamičan dokument, koji će se po potrebi revidirati, prva revizija bila je predviđena dvije godine nakon...

Pročitajte više »

Prikazano 3 od 3