Što je plan upravljanja vukom?

Plan upravljanja dokument je koji sadrži upute za sva nadležna tijela koja su na bilo koji način povezana s upravljanjem vukom u Hrvatskoj. U dokumentu se pokušavaju na najbolji način riješiti stvarni i potencijalni problemi koji nastaju radi zaštite vukova, odnosno probleme između lokalnog stanovništva na koje utječe zaštita vukova i organizacija odgovornih za upravljanje vukom.

 

Slike