Cilj plana upravljanja vukom

Cilj plana upravljanja vukom je dugoročno osigurati opstanak populacije ove velike zvijeri, uz što skladniji život s ljudima.
Za planiranje takvih aktivnosti potrebno je poznavati biologiju, načine ishrane i ponašanje vuka te utvrditi brojnost i rasprostranjenosti njegove populacije, populacije njegovog prirodnog plijena, kvalitetu njihovih staništa te intenzitet čovjekovog utjecaja.

No, jednako tako važna komponenta u planiranju je sagledavanje problema i potreba stanovništva koje živi na području rasprostranjenosti vuka, odnosno stavova svih interesnih skupina; zaštitara, šumara, lovaca, znanstvenika, nevladinih udruga i šire javnosti. Tek je kroz suradnju i u suglasnosti svih interesnih skupina moguće identificirati konkretne aktivnosti za postizanje učinkovite zaštite. Budući da je dinarsko-balkanska populacije vuka rasprostranjena na području nekoliko država, upravljanje vukom u Hrvatskoj treba planirati u suradnji sa susjednim državama, Slovenijom i Bosnom i Hercegovinom.

 

 

Slike