Privremeni plan \"gospodarenja\" vukom u Hrvatskoj

Članovi Povjerenstva za praćenje populacija velikih zvijeri u Republici Hrvatskoj, kao stručne skupine pri Ministarstvu kulture (prije Ministarstvv zaštite okoliša i prostornog uređenja), izradili su Privremeni plan gospodarenja vukom u Hrvatskoj za razdoblje od 1. siječnja 1999. do 31. prosinca 2000. godine. Plan nosi pridjev \"privremeni\" zbog činjenice da je u to vrijeme stupanj znanstvene spoznaje bio nedostatan, a i zbog činjenice da Plan nije usuglašen s glavnim interesnim skupinama. No, to je bio prvi pokušaj da se donesu upute o načinu očuvanja vuka u Hrvatskoj.
Na osnovama ovog Plana, u okviru LIFE projekt se pristupilo izradi konačnog Plana upravljanja vukom u Hrvatskoj.

Slike