Izrada plana upravljanja vukom u Hrvatskoj

U okviru LIFE projekta \"Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj\", predstavnici svih interesnih skupina zajednički su pripremili Plan upravljanja vukom u Hrvatskoj. U tom smislu održale su se brojne radionice na kojima se raspravljalo i dogovaralo o načinima rješavanja problematike zaštite vukova u Hrvatskoj.
Kao što je već spomenuto, cilj je bio Plan upravljanja izraditi u suglasnosti svih interesnih skupina i uz podršku šire javnosti. Jedino na taj način se može osigurati provođenje zaštite i u praksi.

Slike