Uspješnost provedbe Plana upravljanja risom 2005 - 2010

Plana za razdoblje 2010 - 2015 uključuje analizu provedbe aktivnosti predviđenih prvim Planom upravljanja za razdoblje 2005 - 2010. Ocjenjujući ukupnu provedbu Plana za razdoblje 2005 - 2010, potpuno je ili djelomično provedeno 79% predviđenih aktivnosti. Gledano prema tematskim cjelinama u najvećoj mjeri su provedene aktivnosti u okviru sustavnog praćenja stavova javnosti te istraživanja i praćenja. Najmanji pomaci napravljeni su u području iskorištavanja populacije u svrhu razvoja eko-turizma.

Galerija trenutno nema slika