Proces nastanka Plana upravljanja risom za razdoblje 2010-2015

Prvi Plan donesen je 2005. godine, te je u njemu predviđena revizija nakon najviše dvije godine provođenja, a kasnije prema potrebi. Tako je radionica za reviziju Plana održana u Šibeniku 26. travnja 2007. godine, a sudjelovali su predstavnici svih interesnih skupina (predstavnici nadležnih ministarstava, članovi Povjerenstva za praćenje populacija velikih zvijeri, znanstvenici, lovci, šumari, nevladine udruge...). Na radionici je izabrana skupina autora te urednici koji će prema rezultatima radionice i rezultatima znanstvenih istraživanja pripremiti revidirano izdanje Plana. Cjelokupni prijedlog teksta revidiranog Plana proslijeđen je Državnom zavodu za zaštitu prirode i Ministarstvu kulture početkom 2008. godine, no finaliziranje tekstova potrajalo je gotovo do kraja 2009. godine (pa tako Plan sadrži rezultate istraživanja provedenih zaključno s 2008., te zakonski dio s 2009.), a odluku  o donošenju Plana donesena je tek u rujnu 2010. godine. Ministar kulture mr. sc. Božo Biškupić donio je 7. rujna 2010. godine Odluku o donošenju Plana upravljanja risom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010. – 2015. godina, u skladu s člankom 96. stavkom 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 70/05 i 139/08).

Galerija trenutno nema slika