Plan upravljanja risom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010.-2015.

Planom upravljanja risom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010.-2015., koji je prihvaćen Odlukom ministra kulture 7. rujna 2010. godine, ponajprije se želi osigurati dugoročan opstanak populacije risa u Hrvatskoj. Zatim riješiti ili ublažiti sukobe s čovjekom te uskladiti planirane akcije sa sličnima u državama s kojima dijelimo populaciju risa (Slovenijom te Bosnom i Hercegovinom). Sastoji se od pet osnovnih cjelina: Vizija, Osnova za izradu Plana, Ocjena provedbe Plana upravljanja risom, Operativni plan s detaljnim akcijskim planom te Nadzor provedbe i revizija Plana. Prijedlog Plana izradila je skupina autora na temelju komentara sudionika s moderiranih radnih sastanaka. Također, Plan je revidirana verzija Plana upravljanja iz 2005. godine. (MAJIĆ-SKRBINŠEK i sur., 2005.) Plan upravljanja risom možete pregledati OVDJE

Slike