Plan upravljanja risom u Hrvatskoj

Plan upravljanja risom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2010. do 2015. godine

Plan upravljanja risom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010.-2015.

Planom upravljanja risom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010.-2015., koji je prihvaćen Odlukom ministra kulture 7. rujna 2010. godine, ponajprije se želi osigurati dugoročan opstanak populacije risa u Hrvatskoj.

Pročitajte više »

Plan upravljanja risom 2005 – 2010

Plan upravljanja risom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010-2015 sadrži pregled stanja risa u Hrvatskoj s biološkog aspekta te pregled socioloških i ekonomskih pitanja, zakonodavnog i institucionalnog okvira zaštite prirode, mjera za zaštitu staništa risa i po prvi puta, financijski okvir zaštite risa.

Pročitajte više »

Uspješnost provedbe Plana upravljanja risom 2005 - 2010

Plana za razdoblje 2010 - 2015 uključuje analizu provedbe aktivnosti predviđenih prvim Planom upravljanja za razdoblje 2005 - 2010.

Pročitajte više »

Proces nastanka Plana upravljanja risom za razdoblje 2010-2015

Ministar kulture mr. sc. Božo Biškupić donio je 7. rujna 2010. godine Odluku o donošenju Plana upravljanja risom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010. – 2015. godina, u skladu s člankom 96. stavkom 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 70/05 i 139/08).

Pročitajte više »

Prikazano 4 od 4