Provedba Plana upravljanja

Za provedbu Plana nadležno je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, čije je savjetodavno tijelo Povjerenstvo za praćenje populacija velikih zvijeri u Republici Hrvatskoj. Od velike važnosti je suradnja s ministarstvima nadležnim za područje lovstva (Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva) te za stočarstvo (Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja). Ključnu ulogu imaju i Državni zavod za zaštitu prirode kao nacionalna stručna institucija za zaštitu prirode, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao znanstvenu instituciju, inspekcijske i lovočuvarske službe te ostale institucije, udruge i ukratko interesne skupine koje su svojim radom povezane s problematikom risa. Neophodna je i suradnja sa susjednim zemljama te podizanje upravljanja na razinu populacije.

Galerija trenutno nema slika