Veljača 2011. – Radionice za izradu prijedloga Plana upravljanja vukom u Sloveniji u okviru LIFE + projekta SloWolf – „Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volkov (Canis lupus) v Sloveniji“

U 2010. godini Oddelek za biologijo, Biotehniškog fakulteta u Ljubljani započeo je s provedbom LIFE+ projekta SloWolf - „Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volkov (Canis lupus) v Sloveniji". Jedan od važnijih ciljeva Projekta je izrada prijedloga Plana upravljanja vukom u Sloveniji za razdoblje 2012-2014., u suradnji s različitim interesnim skupinama. U Sloveniji vukovi žive na području koje je razmjerno gusto naseljeno te je iz tog razloga suživot s ljudima od ključne važnosti za očuvanje vrste. Očuvanje velikih zvijeri je kompleksna zadaća koja zahtijeva sudjelovanje i uključivanje različitih stručnjaka. Iz tog razloga je u okviru Projekta predviđeno organiziranje 5 radionica na kojim bi se, uz sudjelovanje različitih stručnjaka i interesnih skupina, dosegao konsenzus pri izradi što kvalitetnijeg prijedloga Plana upravljanja vukom u Sloveniji za razdoblje 2012-2014.
Radionice su bile organizirane 28. siječnja, 03. i 04. te 17. i 18. veljače 2011. godine na Biotehniškom fakultetu u Ljubljani. Na svakoj radionici prisustvovalo je 30-ak sudionika. S hrvatske strane na radionicama su prisustvovali Đuro Huber, Josip Kusak i Slaven Reljić s Veterinarskog fakulteta iz Zagreba, Lucija Urli iz Uprave za zaštitu prirode Ministarstva kulture te Ana Štrbenac i Jasna Jeremić iz Državnog zavoda za zaštitu prirode. Tom prigodom su održana i 4 predavanja (Huber, Kusak i Jeremić) o biologiji i stanju populacije vuka u Hrvatskoj, o štetama na domaćim životinjama te zakonskoj regulativi i provedbi aktivnosti vezanih uz utvrđivanje, kompenzaciju i sprečavanje šteta u Hrvatskoj, o europskim smjernicama za pripremu Plana upravljanja na nivou populacije te o Akcijskom planu za Europu.
U tijeku je priprema izvješća sa 4. i 5. radionice održane 17. i 18. veljače, nakon kojeg će djelatnici SloWolf projekta objediniti sva izvješća s održanih radionica i temeljem istih pripremiti službeni prijedlog Plana upravljanja vukom u Sloveniji. Službeni prijedlog Plana dostaviti će Ministarstvu za okolje in prostor Republike Slovenije kako bi se proveo postupak službenog usvajanja.
Više o LIFE+ SloWolf projektu možete saznati na: www.volkovi.si

Slike