Svibanj 2008. - Tiskan je drugi broj biltena \"Očuvanje velikih zvijeri u Hrvatskoj\"

U ovom, prvom u nizu biltena o sve tri velike zvijeri, prikazano je što je do sada napravljeno u zaštiti medvjeda i risa, odnosno što je napravljeno u zaštiti vuka od objave zadnjeg biltena LIFE III projekta, zatim koji su problemi i izazovi u zaštiti, te što se planira u budućnosti. Bilten također sadrži popis inspektora zaštite prirode, lovnih inspektora, ovlaštenih vještaka za procjenu šteta na stoci, te članova interventnih timova za medvjeda, te vuka i risa s kontaktima.

Slike