Svibanj 2005., Runovići - Vučica Eva

Vučica Eva je živa i aktivna. Josip Kusak proveo je dva dana, 18. i 19. svibnja, na terenu kod Runovića i pronašao signal. Vučica se kreće u radijusu od 70 do 80 km i zalazi na teritorij susjedne države Bosne i Hercegovine. Čopor vučice Eve \"nahranio\" se kod spasitelja Adama Bakovića koji unatoč toj činjenici nema zamjerki jer je i sam svjestan da vukovi moraju jesti da bi preživjeli.

Očevid štete izvršio je Damir Bosiljevac, ovlašteni vještak za utvrđivanje šteta na domaćim životinjama od strane predatora. Temeljem zapisnika nadležno ministarstvo isplatit će Adamu Bakoviću odštetu za usmrćene ovce.

Slike