Studeni 2008. - Započelo obilježavanje prijelaza za divlje životinje

Kao rezultat niza sastanaka tijekom proteklih nekoliko mjeseci s temom obilježavanja prijelaza za divlje životinje, temeljem odredbi Pravilnika o prijelazima za divlje životinje (NN 5/07), započelo je njihovo obilježavanje. Izgled znaka prijelaza za divlje životinje, kojeg je potrebno postavljati uz prometnicu, je definiran na sastanku održanom u srpnju 2008.
Na posljednjem sastanku održanom u Upravi za zaštitu prirode Ministarstva kulture početkom studenog na kojem su sudjelovali su predstavnici Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode, Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Oikona d.o.o. - Instituta za primijenjenu ekologiju, Hrvatskih autocesta d.o.o. i Autoceste Rijeka - Zagreb d.d., predloženo je da će Uprava za zaštitu prirode osmisliti i izgled znaka prijelaza za divlje životinje koji će se postavljati na sam prijelaz ili na udaljenost 300 m od prijelaza.

\"\"

Ovim znakom se želi upozoriti da su na zelenim mostovima zabranjene ljudske aktivnosti (lovne, gospodarske, rekreacijske i dr. ) koje privremeno ili trajno mijenjaju namjenu prijelaza. Napominjemo kako su prijelazi za divlje životinje od vrlo velikog značaja s obzirom da gusta mreža prometnica ima razne negativne utjecaje na stanište, a najpoznatiji od njih je fragmentacija staništa.

Iako prometnice utječu na kakvoću staništa i mogućnost kretanja životinja, izgrađeni prijelazi za divlje životinje omogućuju da one koriste životne prostore s obje strane prometnica što je i dokazano dosadašnjim praćenjem korištenja pojedinih zelenih mostova.

Galerija trenutno nema slika