Sastanci povodom provedbe Akcije praćenja populacije velikih zvijeri po tragovima u snijegu i cjelogodišnjeg bilježenja opažanja tragova vuka 2014/2015.

Ove godine je Državni zavod za zaštitu prirode u suradnji s Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a ispred međuresorne radne skupine za organizaciju i provedbu praćenja stanja vuka u Hrvatskoj, u namjeri da se potakne i nastavi sa prikupljanjem podataka, ponovno organizirao predavanja i sastanke. To su jedne od metoda koje se koriste i pridonose boljem poznavanju brojnosti i stanja populacije vuka na području na kojem se provodi, a služi i kao jedna od osnova za planiranje aktivnosti upravljanja i zaštite.

Održana su četiri sastanka na kojima je održano predavanje o metodologiji monitoringa velikih zvijeri, s posebnim predavanjem o metodologiji provedbe Akcije praćenja tragova u snijegu. Tom prilikom sudionicima su podijeljeni obrasci za upis rezultata, dok će se obrasci i karte područja poslati svim lovištima na području rasprostranjenosti vuka.

Sastanci su održani:

11. prosinca - u prijepodnevnim satima u NP Risnjak, u Crnom lugu, te u večernjim satima na Veleučilištu u Karlovcu.

12. prosinca - NP Plitvička jezera

13. prosinca - u lovačkom domu u Gospiću

Na dobro posjećenim sastancima prisutnima je izložena metodologija rada te dogovorena operativna provedba akcije. Također su uklonjene nejasnoće oko evidentiranja tragova u snijegu na primjeru nekih već izvedenih akcija. Plan je da se u prvu akciju kreće odmah kad budu prilike za to povoljne. Sudionici akcije će koordinirano obići staništa (lovišta i zaštićena područja) u kojima žive velike zvijeri te zabilježiti podatke o svakom pronađenom tragu - vrsta životinje, smjer kretanja, najmanji broj životinja u grupaciji. Karte s ucrtanim podacima zatim će se proslijediti Državnom zavodu za zaštitu prirode na daljnju obradu i analizu. Nakon obrade svih prikupljenih podataka, na zajedničkoj radionici predstavit će se procjena veličine populacije svake vrste na istraženom području.

Galerija trenutno nema slika