Prosinac 2008. – Prirodna smrt vuka Maxa

\"\"Na vrhu brda Jezerine, kod Mrzle Vodice, u središtu teritorija čopora Risnjak doc. dr. sc. Josip Kusak s Veterinarskog fakulteta 11.prosinca 2008. je pronašao mrtvo tijelo vuka W18-Max nakon što je slijedio \"mortality\" signal s njegove ogrlice. Podsjećamo da je Max bio najveći do sada obilježeni vuk, čije je ime opravdano njegovim fizičkim osobinama, a koji je 12.rujna 2007. obilježen GPS ogrlicom. Prilikom pronalaska tijela, Max je ležao u prirodnom položaju i bez vidljivih ozljeda, a prema podacima s njegove ogrlice uginuo je 28.prosinca 2008. od prirodnih uzroka.

Naknadna patoanatomska pretraga pokazala je da je vuk Max uginuo od jake infekcije stražnje lijeve noge uzrokovane anaerobnim bakterijama i roda Clostridium.
Veličina područja koje je pokrio vuk Max tijekom praćenja je 1153.8 km2, što je do sada najviše zabilježeno za jednog vuka u Hrvatskoj/Sloveniji. Naime, njegovo kretanje pokrivalo je teritorije četiri poznata i praćena čopora u Hrvatskoj i Sloveniji, ali i lokacije izvan granica tih čopora.

 

Galerija trenutno nema slika