PHARE 2005 Institucionalno jačanje i provedba ekološke mreže Natura 2000 u Hrvatskoj

Početkom 2008. godine započeo je projekt pod nazivom PHARE 2005 Institucionalno jačanje i provedba ekološke mreže Natura 2000 u Hrvatskoj. Svrha projekta je uspostava i daljnja provedba NATURA 2000 u Hrvatskoj i institucionalno jačanje Državnog zavoda za zaštitu prirode (DZZP).

Jedan od zadataka projekta je izrada plana upravljanja za potencijalno NATURA 2000 područje od važnosti za očuvanje velikih zvijeri. Šire područje Gorskog kotara (koje uključuje dijelove Ličko - senjske i Karlovačke županije) jedno je od najkvalitetnijih staništa za velike zvijeri te je stoga i potencijalno NATURA 2000 područje. Plan upravljanja za ovo područje bit će pripremljen u sklopu niza radionica u suradnji s lokalnom zajednicom i drugim interesnim skupinama i trebao bi se usredotočiti na očuvanje velikih zvijeri i unaprjeđenje turizma. Bit će izrađen i interpretacijski plan za Gorski kotar, kako bi se na što bolji način osmislilo kako prirodne vrijednosti Gorskog kotara predstaviti posjetiteljima ovog područja.

S tim u vezi, uspostavit će se i edukativno - informativni centar za velike zvijeri s namjenom promicanja očuvanja velikih zvijeri i zaštite prirode Gorskog kotara kroz edukaciju, informiranje, daljnja istraživanja te razvoj ekološki prihvatljivog turizma. Centar će sadržavati stalni postav izložbe o tri velike zvijeri (vuku, risu i medvjedu) i ostalim prirodnim vrijednostima, te kulturnim i tradicionalnim obilježjima područja. Osmislit će se turistički obilasci u širem području oko Centra označeni edukativno-informativnim tablama.

Više o samom projektu PHARE 2005 Institucionalno jačanje i provedba ekološke mreže Natura 2000 u Hrvatskoj, možete saznati na web stranici:
www.dzzp.hr/projekti_zavod.htm#phare2005

 

Galerija trenutno nema slika