Ožujak 2003.- Početak ankete

Upravo se provodi anketa koja bi trebala pokazati stajališta stanovništva o vukovima u područjima u kojima vuk obitava. Lokalno stanovništvo anketira Aleksandra Majić. Dosad je ispunjeno 750 anketnih upitnika, i to 400 na području Gorskoga kotara, 150 na području Like i 100 na području Dalmacije. Predviđeno je provođenje još jedne ankete pri kraju projekta kako bi se mogla usporediti stajališta stanovništva o vukovima, a time pokazati je li projekt postigao jedan od očekivanih rezultata.

Galerija trenutno nema slika