Listopad 2007. - Sastanak povodom akcije praćenja populacija velikih zvijeri po tragovima u snijegu 2007./2008.

I krajem 2007. godine nastavlja se akcija praćenja velikih zvijeri prema tragovima u snijegu, koju organizira Državni zavod za zaštitu prirode u suradnji s Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Prošlogodišnja prva provedena akcija imala je značajni odaziv te je pridonijela boljem poznavanju brojnosti i stanja populacije vuka na području Gorskog kotara i Like, kao osnove za planiranje aktivnosti upravljanja i zaštite. Na početku druge akcije, održana su dva uvodna sastanka, 24. listopada u Crnom Lugu (NP Risnjak), te 25. listopada u Gospiću na kojima su sudjelovali predstavnici županijskih lovačkih saveza, Hrvatskih šuma, lovačkih društava i javnih ustanova zaštićenih područja iz Primorsko-goranske, Karlovačke i Ličko - senjske županije.

Na dobro posjećenim sastancima prisutnima je izložena metodologija rada te dogovorena operativna provedba akcije. Također su uklonjene nejasnoće oko evidentiranja tragova u snijegu od prošlogodišnje akcije. Plan je da se u prvu akciju kreće odmah budući da su prilike za to povoljne u nekim višim područima Gorskog kotara i Like. Sudionici akcije će koordinirano obići staništa (lovišta i zaštićena područja) u kojima žive velike zvijeri te zabilježiti podatke o svakom pronađenom tragu - vrsta životinje, smjer kretanja, najmanji broj životinja u grupaciji. Karte s ucrtanim podacima zatim će se proslijediti Državnom zavodu za zaštitu prirode na daljnju obradu i analizu. Nakon obrade svih prikupljenih podataka, na zajedničkoj radionici predstavit će se procjena veličine populacije svake vrste na istraženom području.

 

Galerija trenutno nema slika