Listopad 2006. - Priprema se akcija praćenja populacija velikih zvijeri po tragovima u snijegu

18. listopada u Gospiću, te 25. listopada u Crnom Lugu (NP Risnjak) održani su sastanci s predstavnicima lovačkih društava i zaštićenih područja u vezi organizacije akcije praćenja populacija velikih zvijeri po tragovima u snijegu. Na dobro posjećenim sastancima prisutnima je izložena metodologija rada te dogovorena operativna provedba akcije. Plan je prilikom prvog snijega ove zime koordinirano obići staništa (lovišta i zaštićena područja) u kojima žive velike zvijeri te zabilježiti podatke o svakom pronađenom tragu - vrsta životinje, smjer kretanja, najmanji broj životinja u grupaciji. Karte s ucrtanim podacima zatim će se proslijediti Državnom zavodu za zaštitu prirode na daljnju obradu i analizu, a nakon centralne elektronske obrade svih prikupljenih podataka, na zajedničkoj radionici donijet će se procjena veličine populacije svake vrste na istraženom području.

Akcija praćenja populacija velikih zvijeri po tragovima u snijegu, kao jedna od metoda istraživanja stanja populacija, a u svrhu uspostave nacionalnog sustava praćenja populacija vuka i risa propisana je Planovima upravljanja vukom i risom u Hrvatskoj. U izradi navedenih Planova sudjelovali su predstavnici svih interesnih skupina koji su kao jedan od ključnih problema u zaštiti vuka prepoznali i nedostatak suradnje te međusobno nepovjerenje različitih interesnih skupina.

Veliki interes za akciju praćenja populacija velikih zvijeri po tragovima u snijegu u kojoj se očekuje sudjelovanje lovaca iz velikog broja lovišta te nadzornika iz svih zaštićenih područja na ciljanom prostoru (NP Risnjak, NP Plitvička jezera, NP Sjeverni Velebit, NP Paklenica i PP Velebit), a Državni zavod za zaštitu prirode izradio je i dostavio potrebne karte svim sudionicima akcije, pokazatelj je da su ljudi voljni prijeći granice nepovjerenja i raditi složno na zajedničkom cilju.

\"\"

 

Galerija trenutno nema slika