Kraj siječnja 2003. Prezentacija projekta na sastanku inicijative za velike zvijeri u Europi

Prezentacija projekta na sastanku inicijative za velike zvijeri u Europi (LCEI)


Projekt je predstavljen na sastanku središnje radne skupine Inicijative za velike zvijeri u Europi (LCIE), krajem siječnja 2003. godine u Strasbourgu. LCIE je stručna skupina u okviru Bernske konvencije, zadužena za problematiku zaštite velikih zvijeri.

Galerija trenutno nema slika