9. i 10. ožujka 2007. Sudjelovanje Državnog zavoda za zaštitu prirode na međunarodnom simpoziju \"Velike zvijeri i poljoprivreda - Usporedba različitih iskustava u Italiji i zemljama Europe\"

9 i 10. ožujka 2007. godine u gradu Assisiju u Italiji u organizaciji djelatnika LIFE-COEX projekta "Unaprjeđivanje suživota velikih zvijeri i poljoprivrede u južnoj Europi" održan je međunarodni simpozij pod nazivom "Velike zvijeri i poljoprivreda - Usporedba različitih iskustava u Italiji i zemljama Europe".

\"\"Na simpoziju su sudjelovali stručnjaci iz raznih zemalja Europe i Italije koji rade na očuvanju velikih zvijeri, ali i predstavnici talijanskih provincija, stočarskih udruga, veterinarskih servisa i dr. Uglavnom se raspravljalo o štetama na stoci i njihovom sprječavanju. Prezentirani su različiti načini utvrđivanja počinitelja štete na stoci i modeli nadoknade šteta u nekoliko talijanskih provincija i ostalim zemljama Europe, te brojni programi donacija pasa i električnih ograda kao mjera sprječavanja šteta.

Osim toga bilo je riječi i o ljudskoj dimenziji u upravljanju velikim zvijerima, o istraživanjima javnog mnijenja, o utjecaju medija na donošenje odluka u upravljanju, te o načinima rješavanja neuobičajenih situacija gdje je potrebno hitno intervenirati na primjeru interventnog tima za medvjeda u Hrvatskoj.

Državni zavod za zaštitu prirode na simpoziju je prezentirao poster "Sprječavanje šteta na stoci u područjima Hrvatske gdje žive velike zvijeri" na kojem je uz sažetu statističku obradu podataka o štetama na stoci bio predstavljen pastirski pas tornjak i njegova uloga u čuvanju stoke, te prezentiran tijek i rezultati programa donacija pasa i električnih ograda.

Zavod je također s tri fotografije sudjelovao na natjecanju za najbolju fotografiju pod naslovom "sukob između poljoprivrede i velikih zvijeri", te podijelio velik broj informativno-edukativnog materijala o velikim zvijerima u Hrvatskoj.

 

Slike